Zakelijke hypotheek

Bankvrij je zakelijke hypotheek regelen

Voor een ondernemer kan het heel aantrekkelijk zijn om vastgoed te kopen, bijvoorbeeld je eigen bedrijfspand of een beleggingspand. Bij de bank zijn de mogelijkheden om hiervoor een lening af te sluiten echter vaak nihil. Het platform van Briqwise opent de deur naar nieuwe kansen. Briqwise matcht ondernemers die hun vastgoed willen financieren met investeerders die hier graag toe bereid zijn. Zo hebben inmiddels al veel ondernemers hun zakelijke hypotheek voor elkaar gekregen. Bankvrij en zonder gedoe.
Financiering aanvragen

Waarom een zakelijke hypotheek via Briqwise?

Eenvoudig en snel aanvraagproces

De specialisten van Briqwise hebben ruime ervaring in zowel de financiële sector als op het gebied van ondernemen. Dat betekent dat je snel weet waar je aan toe bent.

Vastgoed als belangrijkste criterium

Bij Briqwise beoordelen we zakelijke hypotheekaanvragen voornamelijk op basis van de waarde en het potentieel van het vastgoed. Hierdoor kunnen we flexibeler en klantgerichter te werk gaan, wat leidt tot een hogere kans op goedkeuring.

Flexibel en betaalbaar (vanaf 6% rente)

Als ondernemer ontvang je een voorstel met aantrekkelijke voorwaarden en een betaalbare rente. De rente van een bankvrije zakelijke hypotheek stemmen we af op het vastgoed en de situatie van de ondernemer. Ondernemers die zaken doen met Briqwise zien dat als realistisch.

Wat is een zakelijke hypotheek?

Een zakelijke hypotheek is een lening die speciaal is ontworpen voor ondernemers en bedrijven die commercieel vastgoed willen kopen, verbouwen of herfinancieren.

Met een zakelijke hypotheek kan jouw onderneming profiteren van langere looptijden en lagere rentetarieven in vergelijking met andere financieringsopties. Het verkrijgen van een zakelijke hypotheek vereist onder andere een  beoordeling van de financiële gezondheid van jouw bedrijf en een taxatie van het beoogde pand.

Bij Briqwise verbinden we ondernemers, zoals jij, die een zakelijke hypotheek nodig hebben met geschikte investeerders. Dankzij ons uitgebreide netwerk en deskundigheid kunnen we voor elke onderneming de best mogelijke financieringsoplossing vinden. Hierdoor kunnen bedrijven hun groei en ontwikkeling effectief financieren met de meest geschikte zakelijke hypotheek.
Bereken rente en maandlasten

Veelgestelde vragen

Wat zijn de vereisten voor een zakelijke hypotheek?

De vereisten kunnen variëren, maar ons team zal jou door het gehele proces begeleiden en zorgen dat je aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet.

Wat kost investeren via Briqwise?

De kosten staan vermeld op de tarievenpagina op de website.

Wat moet ik doen als ik belangstelling heb om te investeren?

Als je interesse hebt kun je dat telefonisch of via de website (aanmeldformulier) laten weten.

Hoe weet ik waarin ik kan investeren?

Op de website (aanbod) is het actuele aanbod voor iedereen zichtbaar met algemene informatie over het vastgoed en de financieringen.

Als investeerder ontvang je per mail aanvullende informatie over het vastgoed (taxatierapport, enzovoort) en de ondernemer. Indien je dat wenst is het ook mogelijk om persoonlijk kennis te maken met de ondernemer.

Hoe komt een vastgoedinvestering tot stand?

Via de website en per mail kun je een optie nemen op een vastgoedfinanciering, of deze claimen.

Je ontvangt dan aanvullende informatie over de ondernemer en het vastgoedobject is dan tijdelijk niet beschikbaar voor anderen. Zo heb je voldoende tijd om te beslissen of je jouw optie wilt omzetten in een claim. Is dat niet het geval, dan komt de financiering van het vastgoed weer beschikbaar voor andere investeerders.

Na een claim ontvang je van ons een acceptatieformulier met gedetailleerde informatie over de financiering. Na ondertekening hiervan wordt er een afspraak gemaakt met de notaris en komt de financiering tot stand.

Wat is de looptijd van een financiering?

De ondernemer bepaalt in eerste instantie de looptijd van de financiering. Er zijn financieringen verstrekt met looptijden van zes maanden tot twintig jaar.

Wat gebeurt er als er de betalingen van de ondernemer niet op tijd plaatsvinden?

Je wordt hierover geïnformeerd. Omdat de maandelijkse termijnen door Briqwise zijn gegarandeerd blijf je deze gewoon ontvangen.

Briqwise zal alle (juridische)stappen nemen die nodig zijn om de maandelijkse termijnen en bijkomende kosten te incasseren. Als de ondernemer in gebreke blijft zal Briqwise het onderpand in het openbaar laten verkopen. Uit de opbrengst worden de kosten, de achterstallige maandelijkse termijnen en de uitstaande leensom vergoed. Als de opbrengst onvoldoende is en er een restschuld overblijft zal ondernemer doorgaans in privé kunnen worden aangesproken voor de restschuld.

Kan ik als investeerder mijn geld liquide maken?

Je kunt de financiering en de daarbij behorende rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte overdragen aan anderen. Indien je dat wenst kan Briqwise hierbij een rol spelen.

Wanneer moet het geleende bedrag door de ondernemer terugbetaald zijn?

Aan het einde van de looptijd van de financiering. Doorgaans wordt iedere financiering gedurende de looptijd lineair afgelost tot 50% van de (taxatie)waarde van het vastgoed die bij de totstandkoming van de financiering als uitgangspunt is genomen.

Wat is het risico van investeren in vastgoed?

De belangrijkste risico’s voor je zijn: a) het niet terugkrijgen van het bedrag dat je hebt uitgeleend en b) het niet ontvangen van de maandelijkse rentetermijnen.

Briqwise beperkt deze risico’s waardoor je op een veilige en verantwoorde manier in vastgoedfinancieringen kunt investeren.

  • Bedrag van de lening: Dit risico wordt beperkt door het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heb je het recht van parate executie wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Van belang is dat de opbrengst van de executie in dat geval hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom is de LTV maximaal 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed door onafhankelijke taxateurs.
  • Maandelijkse termijnen: Dit risico wordt beperkt door de kwaliteit van de ondernemer te beoordelen op basis van track-record en financials. Door het sluiten van een factorovereenkomst garandeert Briqwise als extra bescherming de betaling van de maandelijkse termijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Om risico’s verder te beperken, worden aanvullend indien mogelijk huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand. Ook zal de ondernemer in privé altijd borg staan voor de financiering.

 

 

Hoe werkt gezamenlijk investeren (Clubdeal) precies?

Het is doorgaans mogelijk om een vastgoedfinanciering met meerdere investeerders te verstrekken. Je neemt dan deel in een ‘Clubdeal’. je kunt je inschrijven op een Clubdeal met investeerders die je al kent, maar ook met investeerders die je niet kent.

Ook voor een Clubdeal geldt een minimale investering van € 100.000 per investeerder.

De rechten van investeerders in een clubdeal zijn hetzelfde als de rechten van een investeerder in een 1 op 1 deal.

Spreekt ons verhaal je aan en ben je nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden?

Nadat wij de gevraagde gegevens van je hebben ontvangen, krijg je van ons per omgaande een voorbeeld-financieringsvoorstel dat je een idee geeft van de maandelijkse lasten. Terwijl jij dat bekijkt, zoeken wij uit of je in aanmerking komt voor een financiering.
Check je mogelijkheden