Briqwise ontvangt ECSP-vergunning

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:
Gerelateerde artikelen

Meer compliance bij Briqwise

Briqwise is een gezond groeiende onderneming. De bedrijfsactiviteiten ontwikkelen zich voorspoedig en steeds meer klanten weten ons te vinden. Zowel ondernemers als investeerders zijn tevreden over de degelijke en persoonlijke werkwijze van Briqwise bij het tot stand komen en onderhouden van financieringen. Om dit niveau van dienstverlening en zekerheid als groeiend bedrijf te kunnen vasthouden, hebben we besloten de interne en externe processen meer te gaan formaliseren en beter te stroomlijnen. Om die reden hebben we een compliance manager aangesteld die alle relevante officiële regelgeving in de financieringsbranche in de gaten houdt, en controleert of Briqwise zich daar voldoende aan houdt. Ook zorgt hij ervoor dat interne processen goed zijn vastgelegd en dat klanten op een transparante manier met Briqwise kunnen communiceren.  

ECSP-vergunning

Een en ander is aangezwengeld doordat voor de non-bancaire financieringssector vanuit de Europese Unie een vergunningsplicht werd ingevoerd, bedoeld om beleggers beter te beschermen. Deze ECSP-vergunning bevat maatregelen om informatievoorziening aan beleggers te garanderen. Het gaat ook om het klachtenbeleid en klachtenprocedures, het afwikkelen van IT-beveiligingsincidenten en privacy-incidenten. Briqwise heeft deze vergunning onlangs van de AFM gekregen.  

Klachtenprocedure

Tom Dutilh, onze nieuwe compliance manager, helpt met het opstellen en implementeren van  maatregelen om aan de vergunningseisen te voldoen, en controleert regelmatig of de regels goed worden uitgevoerd. Een van de ECSP-eisen is dat er een specifiek klachtenformulier op de website staat. Tom: “Briqwise vindt het natuurlijk ook zelf belangrijk dat beleggers die klachten hebben of ontevreden zijn op een toegankelijke manier hun bezwaren kunnen overbrengen. Er is daarom een zo duidelijk mogelijk klachtenformulier opgesteld en op de website geplaatst. Klanten kunnen ook nog steeds gewoon opbellen en hun klachten telefonisch overbrengen als ze dat liever doen. Voor de volledigheid hebben we uiteindelijk nog het officiële standaardformulier van de EU op de website geplaatst. Ik controleer regelmatig of de klachtformulieren nog naar behoren werken.”  

Afkoeling

Veel voorschriften die in de vergunning staan bevatten voor Briqwise niets nieuws onder de zon. Zo is er de eis dat er een afkoelingsperiode wordt ingevoerd. “Op het moment dat de belegger een financiering claimt krijgt hij vier dagen de tijd om er alsnog van af te zien. Dat is bij Briqwise sowieso nooit een probleem geweest, maar nu is dit formeel vastgelegd in de documentatie.” In aansluiting hierop heeft Briqwise zijn interne processen gedetailleerd opgeschreven, zodat ook daar geen misverstanden over kunnen ontstaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om het claimproces en het toewijzingsproces.

Kredietbeoordeling

Deze procedures kunnen wat omslachtig en formeel overkomen, maar er is volgens Tom goed over de voorschriften in de ECSP-vergunning nagedacht. Tom: “Eén van de aandachtspunten van de vergunning is bijvoorbeeld de kredietbeoordeling. Hoe veilig is een investering? Ook daarmee heeft Briqwise nog nooit problemen gehad, maar voor de goede orde moet die beoordeling nu volgens standaardprocedures gebeuren en in standaarddossiers worden opgeslagen. Aan mij de taak om te controleren of die dossiers volledig zijn, zodat er geen misverstanden of meningsverschillen kunnen ontstaan. Afspraken worden dus nog zorgvuldiger vastgelegd en slordigheden verdwijnen. Gelukkig gaat dit niet ten koste van de snelheid waarmee een financiering via Briqwise kan worden geregeld.”

Identiteitscontrole

De financiële dienstverlening vraagt om steeds verdergaande controles van de identiteit en achtergrond van investeerders en ondernemers. Dit om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Banken hebben er veel mee te maken, zij zijn verplicht hun klanten goed te ‘kennen’.  

Net als veel andere partijen, maakt Briqwise daarom bij betalingen gebruik van Onfido, een softwareprogramma dat de identiteit van deelnemers controleert. Dit moet ervoor zorgen dat iedere ondernemer die via Briqwise geld leent een betrouwbare, eerlijke partij is, en omgekeerd dat een ondernemer weet dat zijn financier ook eerlijk aan zijn vermogen is gekomen. Tom: “Er zijn allerlei criteria waarop deelnemers worden gecheckt, en niet elke melding van het programma ontmaskert meteen een ernstig vergrijp. Onfido blijft adviserend: Briqwise maakt zelf uit welke personen het afwijst of toelaat. In de praktijk valt het allemaal mee. Ik zie niet snel een gesanctioneerde Russische oligarch bij Briqwise aankloppen om hier incognito zijn vermogen te beleggen. Maar het idee van deze screenings geeft toch net iets meer gevoel van veiligheid. Georganiseerde criminaliteit en witwaspraktijden worden tenslotte steeds geraffineerder. We zien de identiteitscontroles daarom ook als een soort maatschappelijke zorgplicht.”

Eigen financieringen door Briqwise

Er is meer transparantie gekomen over de omstandigheden waarin Briqwise zelf inspringt als financier. Dat gebeurt bijvoorbeeld soms als maatwerk geleverd moet worden om een clubdeal compleet te maken. “Dat was overigens al uitstekend geregeld hoor, Briqwise claimt niet voor niets dat een investering hier ‘geen gedoe’ geeft. Alleen is het nu doorzichtiger geworden. Beleggers kunnen ook zien hoeveel bedrijven er door Briqwise worden geholpen en bij hoeveel financieringen er een betalingsachterstand was van meer dan 90 dagen, wat toch een zeker vertrouwen in de integriteit van de organisatie zal geven.”