Klachtenformulier

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Briqwise vindt het belangrijk dat haar dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van de projecteigenaren en de (aspirant) beleggers. Als projecteigenaren of (aspirant) beleggers ontevreden zijn over de dienstverlening Briqwise, dan horen wij dat graag via het klachtenformulier of mondeling. Op die manier kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Een projecteigenaar of (aspirant) belegger kan een klacht indienen via het Klachtenformulier op de website of in gesprek met een medewerker van Briqwise. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen en de behandeling van klachten. Briqwise is actief in Nederland en klachten kunnen in de Nederlandse taal worden ingediend.