Verzuimcijfers

Laatste update: april 2024

Op basis van Europese wet- en regelgeving moeten (aspirant) beleggers in staat gesteld worden met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen. Dit kan onder andere door de kwaliteit van de verstrekte financieringen te vergelijken met andere aanbieders. De verzuimgraad kan hiervoor een graadmeter zijn.

Er is sprake van verzuim indien Briqwise van mening is dat het onwaarschijnlijk is dat een projecteigenaar zijn kredietverplichtingen in verband met de verstrekte financiering zonder maatregelen, zoals het uitwinnen van de zekerheden, zal nakomen of indien de projecteigenaar meerdan 90 dagen achterstallig is bij een materiële kredietverplichting zoals het betalen van de maandtermijnen. Indicatoren van onwaarschijnlijkheid zijn bijvoorbeeld een gedwongen herstructurering van de kredietverplichting of een faillissement.

De verzuimgraad wordt jaarlijks berekend door Briqwise door het aantal financieringen dat gedurende een jaar in verzuim is te delen door het aantal uitstaande financieringen aan het begin van het jaar. Om te voorkomen dat sommige financieringen in deze berekening meer gewicht krijgen dan andere wordt de leensom buiten beschouwing gelaten.

Briqwise deelt de verstrekte financieringen niet in verschillende risicocategorieën in.

Tot en met 31-3-2024 heeft Briqwise in totaal 568 financieringen verstrekt.

 • Financieringen met een betalingsachterstand aan beleggers sinds start Briqwise: 0
 • Financieringen met een betalingsachterstand aan beleggers op 31-3 2024: 0

 • Projecteigenaren met gedwongen herstructurering of faillissement sinds start Briqwise: 0
 • Projecteigenaren met gedwongen herstructurering of faillissement op 31-3-2024: 0

 • Projecteigenaren met een wijziging in het betalingsschema sinds start Briqwise: 1
 • Projecteigenaren met een wijziging in het betalingsschema op 31-3-2024: 0

 • Projecteigenaren met betalingsachterstand aan Briqwise > 90 dagen op 31-3-2024: 3
 • Projecteigenaren met betalingsachterstand aan Briqwise > 90 dagen sinds start Briqwise: 15

 • Aantal financieringen waarbij de betalingsachterstand is ingelopen: 12
 • Aantal afgeloste financieringen waarop een afboeking heeN plaatsgevonden: 0

 • De gemiddelde verzuimgraad bedroeg in 2022 0,8%, in 2023 1,6% en in 2024 (Q1) 1,4%
 • De verzuimgraad bedroeg in 2022 3,3%, in 2023 4,5% en in 2024 (Q1) 0,7%

Beleggers die betrokken zijn bij een financiering in verzuim zijn hierover geïnformeerd en worden betrokken bij het proces om het verzuim op te heffen.

Briqwise verwacht op basis van de verzuimgraad in Q1 2024 voor geheel 2024 een verzuimgraad van 2,6%. De gemiddelde verzuimgraad zal hierdoor licht stijgen tot 1,7%. Er zullen in 2024 naar verwachting geen afboekingen plaatsvinden op financieringen in verzuim.

For those who prefer
their money in motion

Neem contact op