Een goed taxatierapport in 2 weken

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:
Gerelateerde artikelen

Dit artikel is geschreven door Hans Nieuwenhuis, o.a. eindredacteur NYSE | Euronext. Hans schrijft maandelijks een column over de ontwikkelingen op het gebied van vastgoedfinancieringen.

Om tot een betrouwbare financiering te kunnen komen, is het belangrijk dat het vastgoed dat als onderpand gaat dienen grondig wordt getaxeerd. Alleen als de waarde zo objectief mogelijk is bepaald kunnen de ondernemer en de investeerder met een gerust gevoel aan een financieringsdeal beginnen. Briqwise plaatst daarom een object pas op zijn platform als een taxateur de waarde heeft bepaald en er een onderbouwd taxatierapport over heeft geschreven. Omdat er bij financieringsverzoeken bijna altijd snelheid is geboden, gaat Briqwise in zee met gespecialiseerde taxatiebureaus die in korte tijd een goed rapport kunnen leveren. Hoe doen ze dat? Hans Niewenhuis sprak hierover met Robert Merkies, registertaxateur bij Heideweg Taxatie & Advies.

Waarom werkt Briqwise graag met jullie?

“Wij zijn gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed, dus we hebben een goede kijk op de objecten waar Briqwise mee te maken heeft. We taxeren nieuwbouw, verbouwingen, renovaties, allemaal vastgoed waar flink aan gerekend moet worden, en Briqwise financiert zulke projecten ook. Daar is vaak haast bij en wij kunnen voor ingewikkelde projecten meestal wel binnen twee weken een rapport leveren. Het zijn geen recht-toe-recht-aan-taxaties, dat maakt het soms lastig. Het gaat om verschillende meetmomenten: wat is een nieuwbouwproject waard vóór de realisatie en wat ná de realisatie bijvoorbeeld. Wat zijn de bouwkosten en zijn die reëel? We zoeken altijd naar de marktwaarde en daar gelden bepaalde criteria voor. Het gaat er uiteindelijk om welke prijs er realistisch gezien tot stand kan komen bij een verkoop.”

Hoe bepaal je een realistische marktwaarde?

“Er zijn een heleboel factoren die daar een rol in spelen. Het belangrijkste is locatie, zoals iedereen wel weet. Voor bedrijfsmatig vastgoed is natuurlijk van belang dat het object goed bereikbaar is. Ook voor de bouwkosten is locatie van belang: in de binnenstad van Amsterdam is het duurder bouwen dan ergens in een buitengebied waar je met een bouwkraan overal makkelijk bij kunt. Na de vraag ‘waar ligt het pand?’ komt de vraag ‘wat kun je ermee?’ In een prachtig kantoor dat alleen geschikt is voor maatschappelijke doeleinden kun je geen commercieel adviesbureau huisvesten bijvoorbeeld. Alles hangt eigenlijk met alles samen. Daar komt dan natuurlijk ook nog de staat van het pand bij kijken, hoe goed onderhouden en hoe duurzaam is het bijvoorbeeld.”

Ik kan me voorstellen dat partijen gebaat zijn bij een zo hoog mogelijke taxatiewaarde van hun vastgoed. Hoe gaat een taxateur daarmee om?

“Vrijwel iedereen wil een zo hoog mogelijke waarde en daar is op zichzelf niets mis mee, maar de getaxeerde waarde is een marktwaarde. Die waarde komt tot stand tussen een welwillende koper en een welwillende verkoper die allebei graag een transactie doen tegen de meest redelijke prijs. De verkoper zal zich baseren op de maximale prijs die voor vergelijkbare transacties tot stand is gekomen. Dat marktmaximum is dan in principe de marktwaarde. Hoger zal een taxateur niet gaan. Hij is verplicht zich op de marktwaarde te richten. Op verzoek van een belanghebbende de taxatiewaarde opschroeven is uiteraard verboden en zou niet goed zijn voor de geloofwaardigheid van de branche.”

Wat is het belang voor Briqwise van een goede taxatie?

“De taxateur zorgt voor de zekerstelling van een lening. Als Briqwise een financiering verstrekt, geeft het taxatierapport aan dat het onderpand het ook waard is. Daarom kunnen we ook geen té hoge waarde opgeven, want dan doen we schade aan de hypotheek. Te laag is ook niet goed want dan zit er eigenlijk meer dekking in. Voor Briqwise staat de betrouwbaarheid op het spel. Wij zijn lid van het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs. Dat staat voor betrouwbare taxaties. Een gespecialiseerde taxateur heeft een groot marktinzicht, hij kent door zijn ervaring een groot aantal referentieobjecten. Om nog zekerder van een correcte taxatie te zijn betrekt hij er altijd een tweede taxateur bij. Als hij het rapport klaar heeft laat hij dat door deze deskundige checken. Die let dan vooral op de plausibiliteit: zijn alle uitgangspunten meegenomen? Is er gelet op het kadastrale eigendom, milieufactoren en het bestemmingsplan? Is er nergens een foutje of vergissing in geslopen?”

Hoe gaan jullie te werk als Briqwise jullie met een taxatieverzoek belt?

“We beginnen met een korte inventarisatie van wat het te taxeren object of project in grote lijnen inhoudt. Omdat het team van Briqwise uit heel ervaren medewerkers bestaat, hebben we maar weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Op basis van die inventarisatie sturen we een offerte aan de ondernemer die de financiering zoekt en vragen om relevante gegevens. Als de overeenkomst is getekend en de gegevens zijn verstrekt gaan we aan de slag. Eerst gaan we kijken, daarna schrijven we een conceptrapport. Als dat rapport is gecontroleerd wordt het afgerond en gaat het naar de klant. Dat kan zoals gezegd vaak al in twee weken, bij ingewikkelde projecten duurt het soms iets langer. Als alles soepel verloopt kan Briqwise dus al een paar weken na de financieringsaanvraag een object aan zijn investeerders aanbieden met een goed onderbouwd taxatierapport.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ben je op zoek naar een passende financiering voor jouw ondernemersdroom? Check direct of wij jou kunnen helpen. Binnen 1 minuut ingevuld, binnen 24 uur wordt er contact met je opgenomen. 

Heb je zelf een suggestie of vraag voor Hans Nieuwenhuis? Laat het ons weten via info@briqwise.com.