Wat voor bedrijven via Briqwise financiering zoeken?

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:
Gerelateerde artikelen

Dit artikel is geschreven door Hans Nieuwenhuis, o.a. eindredacteur NYSE | Euronext. Hans schrijft maandelijks een column over de ontwikkelingen op het gebied van vastgoedfinancieringen.

Wat brengt een bedrijf ertoe om via Briqwise financiering te zoeken en niet gewoon via een bank? Mankeert er iets aan het bedrijf waardoor de bank het niet wil financieren? Gaat het om de zekerheidsstelling? Dat werkt bij Briqwise in principe hetzelfde als bij de bank, allebei hebben ze concreet bedrijfsvastgoed als onderpand. Neemt Briqwise dan meer risico’s en gaat het in zee met ondernemingen die de bank niet durft te financieren?

Dit soort vragen kunnen terecht opkomen bij iemand die overweegt om een deel van zijn vermogen voor vastgoedfinanciering te gebruiken. Frank van Dongen, CEO van Briqwise, begrijpt dat investeerders voorzichtig zijn met hun geld en graag zekerheid willen over de bestemming daarvan. Maar dat banken bepaalde bedrijven niet willen financieren heeft in de meeste gevallen meer met beleid van de bank te maken dan met de betrouwbaarheid van het bedrijf. Hans Niewenhuis praat erover met Frank.

Vastgoedfinanciering is een mooie manier om zonder veel gedoe een behoorlijke maandelijkse rente te ontvangen, maar die rente moet wel door de gefinancierde onderneming worden opgebracht. Het bedrijf moet dus wel betrouwbaar zijn zou ik zeggen…

“Allereerst wil ik benadrukken dat vastgoedfinanciering staat of valt bij het vertrouwen van de investeerder dat hij of zij keurig elke maand de rente krijgt overgemaakt, en dat de investering aan het eind van de looptijd weer wordt terugbetaald. Daar hebben we heel degelijke constructies voor opgetuigd. De investeerder krijgt altijd het eerste hypotheekrecht rechtstreeks op zijn eigen naam op het vastgoed. Dus zonder tussenkomst van Briqwise. Dat is notarieel vastgelegd, en daar valt nooit aan te tornen. Om geen last te hebben van fluctuaties in de vastgoedprijzen, wordt bovendien slechts ten hoogste 75% van de waarde van het bedrijfspand beleend. Briqwise betaalt de maandtermijnen aan de investeerder en draagt hierover het debiteurenrisico. Als een ondernemer tijdelijk moeite heeft met de betaling van de maandtermijn, dan hoef je daar als investeerder niet achteraan. Briqwise zorgt hiervoor. Hoewel investeerders vaak geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de onderneming die ze financieren, zijn de contacten met de ondernemer eigenlijk slechts indirect.”

Voor Briqwise hangt er dus meer vanaf.

“Het is in het belang van Briqwise dat er goede deals tot stand komen tussen ondernemers en investeerders. Daarom checken we bijvoorbeeld of het renteaanbod dat een onderneming voor een financiering doet realistisch is: kan de ondernemer het betalen? Is er voldoende cashflow? We nemen de totale schuldenpositie van het bedrijf in beschouwing, niet alleen de financiering via Briqwise. We beoordelen de kwaliteit van de ondernemer zoals een bank dat ook zou doen. We kijken naar solvabiliteit en rentabiliteit, terugbetaalcapaciteit, en we willen begrijpen waar de ondernemer het geld voor nodig heeft. Pas als dat allemaal akkoord is keuren we een financiering goed. We hebben gelukkig in ons hele bestaan nog nooit een default meegemaakt. Het eerste hypotheekrecht is gelukkig nog nooit in de praktijk nodig geweest.”

Dan blijft wel mijn vraag overeind waarom een bedrijf bij Briqwise terechtkomt en niet bij een bank.

“Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste biedt Briqwise gewoon een snelle manier om tegen een goede rente en gunstige voorwaarden financiering te ontvangen. Door steeds verdergaande Europese regelgeving, en schaalvergroting en internationalisering in de bankwereld, zijn bankfinancieringen steeds formeler, tijdrovender, onpersoonlijker en ingewikkelder geworden. Dat is voor een onderneming niet prettig, want die moet vaak lang op een ja-woord wachten, als hij dat al krijgt. Ten tweede stellen banken interne rendementseisen aan de verstrekking van financieringen. De in hun ogen kleine financieringen van zeg twee ton zijn voor banken niet aantrekkelijk. Daar verdienen ze simpelweg te weinig op. Die laten zo’n financiering daarom vaak liever achterwege en gaan niet eens in gesprek met een ondernemer. Bij non-bancaire financiering, zoals Briqwise die aanbiedt, zijn de lijntjes veel korter en gaan de procedures veel sneller en persoonlijker. Over het algemeen vinden ondernemers dat een prettige manier van werken. Snel, persoonlijk en zonder gedoe.”

Briqwise is dus eigenlijk flexibeler dan een bank.

“Dat is zeker zo. Je ziet het bijvoorbeeld bij herfinancieringen. Het kan zijn dat de bank door aangescherpte regelgeving of een andere reden, geen herfinanciering meer wil of mag verstrekken aan een ondernemer. Als wij de kwaliteit van het bedrijf goed genoeg vinden willen we daar dan best mee in zee gaan. Om je een voorbeeld te geven: de banken financierden in de coronatijd nul horeca omdat al die hotels, restaurants en cafés dicht waren. Wij keken gewoon naar de kwaliteit en stabiliteit van de onderneming en de bedrijfsplannen, en hebben ongehinderd financieringen gedaan als het om stabiele, ervaren ondernemers ging. We doen geen startende bedrijven want we willen een trackrecord kunnen zien. Bedrijven moeten vet op de botten hebben en al een tijdje bestaan. Maar we worden niet geremd door beleidsregels vanuit een hoofdkantoor, of vanuit het buitenland. Dat zien we ook nog wel eens. Dat er Nederlandse banken zijn die verantwoording moeten afleggen aan een Amerikaans moederconcern. Die hebben dan last van een beslissing die in New York wordt genomen, dat er in Nederland in een bepaald type ondernemingen niet meer gefinancierd kan worden.”

Zijn er meer voordelen van de flexibiliteit van Briqwise?

“We zijn kleinschalig, dat voorkomt ook problemen. Zo hebben we geen last van het zogenoemde ‘sectorrisico’. Banken willen het liefst een zo gelijke mogelijke verdeling tussen verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld horeca, industrie en zakelijke dienstverlening. Anders voelen ze zich te afhankelijk van de marktomstandigheden. Als er iets gebeurt in de drukkerijwereld en je hebt vooral drukkerijen gefinancierd, dan zit je in de problemen. Wij hebben dat sectorrisico helemaal niet. Onze investeerders doen niet meer dan één of twee projecten bij ons. Die projecten staan op zichzelf; risicospreiding doen investeerders eerder door hun financiering bij Briqwise te combineren met andersoortige beleggingen.”

Ben jij ook geïnteresseerd in het financieren van vastgoed? Ondernemersdromen waarmaken én een hoog rendement ontvangen zonder gedoe? Meld je vrijblijvend aan en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Heb je zelf een suggestie of vraag voor Hans Nieuwenhuis? Laat het ons weten via info@briqwise.com.