Wat zijn de vereisten voor een zakelijke hypotheek?

De vereisten kunnen variëren, maar ons team zal jou door het gehele proces begeleiden en zorgen dat je aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet.

Hoe werkt gezamenlijk investeren (Clubdeal) precies?

Het is doorgaans mogelijk om een vastgoedfinanciering met meerdere investeerders te verstrekken. Je neemt dan deel in een ‘Clubdeal’. je kunt je inschrijven op een Clubdeal met investeerders die je al kent, maar ook met investeerders die je niet kent.

Ook voor een Clubdeal geldt een minimale investering van € 100.000 per investeerder.

De rechten van investeerders in een clubdeal zijn hetzelfde als de rechten van een investeerder in een 1 op 1 deal.

Welke documentatie moet ik aanleveren?

In eerste instantie geef je de belangrijkste informatie door over het te financieren onderpand en het gewenste leenbedrag via het aanvraagformulier.

Hierna hebben we nog meer gegevens van je nodig, zoals:
 * Een taxatierapport opgesteld door een gecertificeerd taxateur
 * De meest recente IB-aangifte
 * Kopie legitimatie
 * Huurovereenkomsten (wanneer het pand verhuurd is)
 * Koopcontract (bij aankoop)

Vraag je de financiering aan via je onderneming? Dan hebben we verder nodig:
 * Recente jaarrekening
 * Recent uittreksel KvK

Wat doet Briqwise?

Briqwise faciliteert een marktplaats waar investeerders en ondernemers samenkomen om zakelijk vastgoed te financieren.
Briqwise verstrekt via haar platform informatie over financieringen aan investeerders. Op basis van deze informatie kiest een investeerder zelf aan welke ondernemer hij een financiering verstrekt. Investeerders krijgen als zekerheid het eerste recht van hypotheek op het vastgoed. Na de totstandkoming van de financiering administreert Briqwise deze en garandeert Briqwise de betaling van de maandelijkse rente en aflossing aan investeerder.

Lees meer over Briqwise op de ‘over ons’ pagina.

Hoe lang duurt een financieringsaanvraag?

Wij streven ernaar om een financiering zo snel mogelijk na ontvangst van de aanvraag gerealiseerd te hebben. Dit kan binnen enkele dagen gerealiseerd zijn. Echter, dit hangt vooral ook af van het tempo waarmee jij noodzakelijke informatie aanlevert.

De eerste stap in het aanvraagproces is het invullen van de gegevens op het aanvraagformulier. Na ontvangst van deze gegevens vindt binnen één werkdag een eerste beoordeling plaats en sturen we bij een positieve grondhouding een financieringsopzet toe. Als deze financieringsopzet in lijn is met je verwachtingen, werken we na de ontvangst van de eventueel ontbrekende documentatie het dossier verder uit en volgt onze Toestemmingsbrief. Hierin staan alle voorwaarden en condities van de financiering vermeld. Zodra je deze Toestemmingsbrief ondertekent, benaderen we onze investeerders en kunnen zij de financiering claimen. Doorgaans gaat dit snel, maar de periode die hiervoor staat is wisselend en afhankelijk van de aangeboden financiering.

Nadat een investeerder de financiering heeft geclaimd starten we het notariële traject op.

 

Wat is het risico van investeren in vastgoed?

De belangrijkste risico’s voor je zijn: a) het niet terugkrijgen van het bedrag dat je hebt uitgeleend en b) het niet ontvangen van de maandelijkse rentetermijnen.

Briqwise beperkt deze risico’s waardoor je op een veilige en verantwoorde manier in vastgoedfinancieringen kunt investeren.

 • Bedrag van de lening: Dit risico wordt beperkt door het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heb je het recht van parate executie wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Van belang is dat de opbrengst van de executie in dat geval hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom is de LTV maximaal 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed door onafhankelijke taxateurs.
 • Maandelijkse termijnen: Dit risico wordt beperkt door de kwaliteit van de ondernemer te beoordelen op basis van track-record en financials. Door het sluiten van een factorovereenkomst garandeert Briqwise als extra bescherming de betaling van de maandelijkse termijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Om risico’s verder te beperken, worden aanvullend indien mogelijk huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand. Ook zal de ondernemer in privé altijd borg staan voor de financiering.

 

 

Wat betekent het recht van eerste hypotheek?

De financiering komt tot stand tussen ondernemer en investeerder. Investeerder krijgt hierbij het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Dit wordt bij de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de investeerder het recht om het vastgoed te verkopen. Uit de opbrengst wordt de uitstaande leensom terugbetaald aan de investeerder. De investeerder geeft Briqwise volmacht om alle handelingen met betrekking tot de (openbare) verkoop uit te voeren.

Wat is een marktplaats en kan iedereen terecht op de marktplaats van Briqwise?

Het online platform van Briqwise is een virtuele marktplaats waar vraag naar en aanbod van vastgoedfinancieringen samenkomen.

Briqwise beoordeelt de kwaliteit van ondernemers en van het vastgoed waarvoor financiering gevraagd wordt. Alleen als aan onze normen wordt voldaan kan een financiering op de website worden geplaatst.
Ook de kwaliteit van investeerders wordt getoetst. Alleen investeerders die door Briqwise als klant zijn geaccepteerd krijgen toegang tot gedetailleerde informatie over de financieringen.

Algemene informatie over de aangeboden financieringen is via de website toegankelijk voor iedereen. De minimale investering bedraagt € 100.000,-.

Hoe goed zijn mijn gegevens bij Briqwise beveiligd?

Briqwise voldoet aan de voorwaarden ten aanzien van de bescherming van gegevens zoals opgenomen in de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Hoe werkt het aanvragen van een financiering via Briqwise?

Via de website kun je een financiering aanvragen. Dit doe je met het aanvraagformulier.

Als Briqwise je aanvraag positief beoordeelt, nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. Tijdens de intake maken we kennis en bespreken we het vastgoed en jouw onderneming. Ter voorbereiding op dat gesprek vragen we van jou recente jaarcijfers, IB-aangifte, WOZ-beschikking, kopie legitimatie, kopie bankpas, uittreksel KvK en indien van toepassing ook andere documenten, zoals huurovereenkomsten.

Als we allebei verder willen, stellen we een offerte op. Na ondertekening stellen we een Toestemmingsbrief (offerte) op waarin gegevens over jou, de financiering en het vastgoed staan. Vervolgens plaatsen we de financiering op de website en sturen we het Informatie Memorandum naar investeerders die belangstelling hebben om de financiering te verstrekken. Als een investeerder jouw financiering claimt, wordt een afspraak bij de notaris gepland en ontvang je de lening.

Vervolgens administreert Briqwise de lening en incasseert zij de maandelijkse termijnen.

Wie financiert vastgoed?

Jouw vastgoed wordt gefinancierd door een investeerder van Briqwise in plaats van door een bank. De hypotheekakte passeert bij de notaris en je betaalt rente en aflossing aan de investeerder.

Wanneer moet het geleende bedrag door de ondernemer terugbetaald zijn?

Aan het einde van de looptijd van de financiering. Doorgaans wordt iedere financiering gedurende de looptijd lineair afgelost tot 50% van de (taxatie)waarde van het vastgoed die bij de totstandkoming van de financiering als uitgangspunt is genomen.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

In eerste instantie geef je slechts de belangrijkste informatie door over het te financieren onderpand en het gewenste leenbedrag. Zie hiervoor het aanvraagformulier.

Uiteindelijk hebben wij nog meer gegevens van je nodig zoals:

 • Een taxatierapport opgesteld door een erkend en gecertificeerd taxateur
 • Eventuele huurovereenkomsten
 • De meest recente IB-aangifte
 • Recente jaarrekening
 • Kopie legitimatie
 • Recent uittreksel KvK

Bij de totstandkoming van de Financieringsovereenkomst en de Hypotheekakte zal de notaris uw legitimatiebewijs verwerken en een kadastraal onderzoek uitvoeren.

Wat zijn de kosten van een aanvraag?

Bij Briqwise werken we ‘no-cure, no-pay’. Zo simpel is het. Wanneer de leningsaanvraag de notaris passeert brengen we eenmalig 2,95% van de leensom in rekening. Daarnaast rekenen we 0,25% voor het beheer van de lening. Meer details over de kosten lees je terug op onze tarievenpagina.

Wat verstaat Briqwise onder de administratie van de financiering?

In de Leningsovereenkomst tussen investeerder en ondernemer wordt afgesproken dat Briqwise de administratie van de financiering uitvoert.

Briqwise incasseert de maandelijkse termijnen bij ondernemer, garandeert de uitbetaling van deze termijnen aan investeerder, verstrekt periodieke overzichten en begeleidt alle eventuele wijzigingen met betrekking tot de financiering.

Kan ik als investeerder mijn geld liquide maken?

Je kunt de financiering en de daarbij behorende rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte overdragen aan anderen. Indien je dat wenst kan Briqwise hierbij een rol spelen.

Wat gebeurt er als er de betalingen van de ondernemer niet op tijd plaatsvinden?

Je wordt hierover geïnformeerd. Omdat de maandelijkse termijnen door Briqwise zijn gegarandeerd blijf je deze gewoon ontvangen.

Briqwise zal alle (juridische)stappen nemen die nodig zijn om de maandelijkse termijnen en bijkomende kosten te incasseren. Als de ondernemer in gebreke blijft zal Briqwise het onderpand in het openbaar laten verkopen. Uit de opbrengst worden de kosten, de achterstallige maandelijkse termijnen en de uitstaande leensom vergoed. Als de opbrengst onvoldoende is en er een restschuld overblijft zal ondernemer doorgaans in privé kunnen worden aangesproken voor de restschuld.

Wat kost financieren via Briqwise?

De kosten staan vermeld op de tarievenpagina op de website.

Zijn mijn gegevens voor iedereen toegankelijk?

Gegevens over het vastgoed (foto, gebruik, locatie etc.) en de financiering (leensom, looptijd, rentepercentage etc.) worden gedeeld via de website van Briqwise en zijn voor iedereen toegankelijk. Een taxatierapport, gegevens over jouw onderneming en over jou worden alleen verstrekt aan investeerders die geaccepteerd zijn door Briqwise en die belangstelling hebben om financieringen te verstrekken.

Wat is de looptijd van een financiering?

De ondernemer bepaalt in eerste instantie de looptijd van de financiering. Er zijn financieringen verstrekt met looptijden van zes maanden tot twintig jaar.

Hoe komt een vastgoedinvestering tot stand?

Via de website en per mail kun je een optie nemen op een vastgoedfinanciering, of deze claimen.

Je ontvangt dan aanvullende informatie over de ondernemer en het vastgoedobject is dan tijdelijk niet beschikbaar voor anderen. Zo heb je voldoende tijd om te beslissen of je jouw optie wilt omzetten in een claim. Is dat niet het geval, dan komt de financiering van het vastgoed weer beschikbaar voor andere investeerders.

Na een claim ontvang je van ons een acceptatieformulier met gedetailleerde informatie over de financiering. Na ondertekening hiervan wordt er een afspraak gemaakt met de notaris en komt de financiering tot stand.

Hoe weet ik waarin ik kan investeren?

Op de website (aanbod) is het actuele aanbod voor iedereen zichtbaar met algemene informatie over het vastgoed en de financieringen.

Als investeerder ontvang je per mail aanvullende informatie over het vastgoed (taxatierapport, enzovoort) en de ondernemer. Indien je dat wenst is het ook mogelijk om persoonlijk kennis te maken met de ondernemer.

Hoe lang duurt een traject via Briqwise?

Je ontvangt altijd binnen 24 uur een indicatie van de haalbaarheid en financieringsvoorwaarden. Wij maken het dossier vervolgens compleet en plannen daarna graag een afspraak met je in. Hoe eerder jij de benodigde documentatie aanlevert, hoe sneller wij kunnen schakelen. Onze interne beoordeling duurt 2 werkdagen. Hierna ontvang je onze Toestemmingsbrief, oftewel de offerte. Wanneer jij deze brief getekend hebt, benaderen wij onze investeerderspoule. De meeste aanvragen worden binnen een paar dagen geclaimd. Heeft de investeerder zijn claim wettelijk bevestigd? Dan sturen wij het dossier naar de notaris.

Welke informatie krijgen investeerders te zien?

Bij Briqwise stellen we een zogenoemd Informatiememorandum op. In dit document schrijven we over het financieringsdoel, het onderpand, jouw achtergrond als ondernemer en de terugbetaalcapaciteit. Ook voegen we een goede foto en de voorwaarden en condities van de financiering toe. Dit Informatiememorandum kunnen investeerders die geïnteresseerd zijn om de financiering te verstrekken opvragen. Het goedkeuren van dit memorandum gebeurt tijdens het ondertekenen van jouw Toestemmingsbrief.

De informatie uit het memorandum komt niet op onze website te staan en is enkel op te vragen door investeerders die aangesloten zijn op het platform van Briqwise.

Wat moet ik doen als ik belangstelling heb om te investeren?

Als je interesse hebt kun je dat telefonisch of via de website (aanmeldformulier) laten weten.

Welke soorten vastgoed kunnen worden gefinancierd?

Zowel panden voor de verhuur, panden als eigen gebruik of een combinatie van beide: bij Briqwise zijn ze allemaal welkom. (Bedrijfs-)woningen, bedrijfsunits, kantoorpanden, recreatievastgoed, horecapanden, retailvastgoed, combinatiepanden, agrarische ondernemingen of landbouwgrond: bijna iedere vorm van zakelijk vastgoed kan bij ons als onderpand gelden. Vastgoed dat wij wél uitsluiten zijn panden gerelateerd aan de seksindustrie, (soft)drugs of de wapenindustrie.

Kan mijn financieel adviseur of intermediair een aanvraag namens mij indienen?

Zeker weten! Intermediairs die bij ons bekend zijn kunnen via het intermediairsportal een financieringsaanvraag indienen. Is dit de eerste keer dat jouw adviseur met Briqwise werkt? Via onze intermediairspagina maakt hij of zij eenvoudig een account aan.

Wat is zakelijk vastgoed?

Onder zakelijk vastgoed wordt verstaan bedrijfsobjecten (kantoren, bedrijfshallen, winkels, schepen, woningen die bestemd zijn voor de verhuur en niet voor eigen gebruik, enzovoort).

Met welk doel kan een financiering aangevraagd worden?

Een financiering van zakelijk vastgoed kan gebruikt worden voor:

 • Aankoop (voor eigen zakelijk gebruik of voor commerciële verhuur)
 • Herfinanciering (als zekerheid om de onderneming te (her)financieren)
 • Nieuwbouw (de financiering wordt in gedeeltes vrijgegeven naar gelang de nieuwbouw vordert).

Hoe werkt boetevrij aflossen en wat is het voordeel?

Financieringen die via ons platform worden verstrekt zijn boetevrij aflosbaar. Dit betekent dat je de financieringen die je via Briqwise leent kunt aflossen, zonder dat je hier een boete over hoeft te betalen. Hoe fijn is dat?! Wil jij gebruik maken van extra aflossingen? Deze worden altijd verrekend op de rentevervaldag. Deze valt op de laatste dag van de maand.

Het voordeel van boetevrij aflossen is dat je enorm flexibel bent met je onderneming. Heb je bijvoorbeeld een goed jaar te pakken en daarom geld over? Dan kun je boetevrij extra aflossen op je financiering. Zit het je financieel gezien juist even tegen? Dan los je niet extra af, geen probleem. Extra aflossen is fijn, omdat het je maandelijkse rentelast verlaagt. Zo wordt er alleen rente gerekend over de openstaande leensom.

 

Wat kost investeren via Briqwise?

De kosten staan vermeld op de tarievenpagina op de website.

Kan ik financiering aanvragen voor mijn horecagelegenheid?

Ja, wij ondersteunen ook horecaondernemers bij het verkrijgen van financiering voor de bouw van nieuwe horecagelegenheden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe lang duurt het om financiering te verkrijgen?

De tijd die nodig is om financiering te verkrijgen, kan variëren afhankelijk van jouw specifieke project. Wij streven ernaar het proces zo efficiënt mogelijk te maken.

Wat zijn de financieringsopties voor zakelijk vastgoed?

Bij Briqwise bieden we diverse financieringsopties, waaronder leningen en hypotheken voor zakelijk vastgoed. Samen met jou selecteren we de beste optie die past bij jouw zakelijke doelen.

Wat zijn de vereisten voor een zakelijke hypotheek?

De vereisten kunnen variëren, maar ons team zal jou door het gehele proces begeleiden en zorgen dat je aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet.