Wat is balans

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Een momentopname van het vermogen van een bedrijf, gebaseerd op wat het bezit en wat het verschuldigd is. Deze verklaring is opgesteld volgens een eenvoudige vergelijking; activa moeten gelijk zijn aan de som van de verplichtingen van een bedrijf en het eigen vermogen. Alle bedrijven maken over het algemeen balansen. Bedrijven; zijn echter wettelijk verplicht om balansen van hun activiteiten op te stellen. Een balans is een “momentopname” van de situatie van een bedrijf op een bepaald moment. De balans laat zien welke activa (geld, goederen en rekeningen) zij bezit en wat zij verschuldigd is aan andere personen of organisaties (leningen crediteuren). Het laat ook zien waar het geld vandaan komt om de activa te kopen en de schuldeisers te betalen. De balans stelt anderen (bijvoorbeeld: de eigenaren, mogelijke kopers, enz.) in staat om de prestaties en waarde van het bedrijf te beoordelen.