Wat is liquiditeit

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

De liquiditeit van een onderneming is de mate waarin een bedrijf in staat is om haar kortlopende schulden te betalen. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar. De verhouding van de vlottende activa tot het kortlopend vreemd vermogen wordt ook wel de current ratio genoemd. Het is een maatstaf van hoe goed bedrijven in staat zijn om aan hun verplichtingen op korte termijn te voldoen.