Wat is een trustee

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

De persoon die eigendomsrechten bezit ten behoeve van een ander via het juridische mechanisme van de trust. Een trustee heeft gewoonlijk volledige beheers- en administratierechten over het onroerend goed, maar deze rechten moeten altijd worden uitgeoefend in het volle voordeel van de begunstigde. Alle winsten van het onroerend goed gaan naar de begunstigde, hoewel de trustee recht heeft op vergoeding van administratieve kosten. Er is geen wettelijke belemmering voor de trustee om ook begunstigde van hetzelfde onroerend goed te zijn.