Loop geen onnodig risico…..

…en investeer via Briqwise in vastgoed!

Het risico van het financieren van vastgoed via Briqwise is laag. Het is een veilige manier van investeren:

 • Garantie op het ontvangen van maandelijkse termijnen
  Door het afsluiten van een factorovereenkomst met Briqwise garanderen wij de betaling van de maandelijkse rente en aflossingstermijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.
  Het risico van wanbetaling wordt overigens beperkt door een zorgvuldige screening van de ondernemer die de lening aangaat. Beoordeling van de ondernemer vindt plaats op basis van track record en financiële informatie.
 • Recht van eerste hypotheek zorgt voor terugbetaling leensom
  U heeft bij het verstrekken van de financiering het recht van eerste hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heeft u het recht van parate executie (welke Briqwise voor u uitvoert) als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Uit de opbrengst van de executieveiling heeft u voorrang op het terugbetalen van de leensom.
 • Gezonde Loan-to-Value (LtV)
  Van belang is dat de opbrengst bij een eventuele executie hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom streven we altijd naar een LtV die kleiner is dan 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed.
 • Priveborgstelling
  Als extra zekerheid tekent de ondernemer die de lening aangaat altijd in privé mee voor de financiering. Dit betekent dat uitgeleende bedragen altijd op de ondernemer verhaald kunnen worden.
 • Aanvullende Verpanding
  Als aanvullende zekerheid worden indien mogelijk huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand. Dit betekent dat uitgeleende bedragen uit deze opbrengsten terugbetaald kunnen worden.

Wat als de vastgoedmarkt in elkaar stort?

Een vraag die ons vaak gesteld wordt is wat de risico’s zijn als de economie even niet meezit en in het slechtste geval de vastgoedmarkt in elkaar stort.

Zonder meer daalt dan de waarde van het vastgoed. Echter, u bent tegen deze waardedaling beschermd doordat we bij Briqwise een gezonde Loan-to-Value hanteren. In het geval van een LtV van 75% mag de waarde van het vastgoed in crisistijd wel 25% dalen voordat de waarde van het vastgoed minder is dan de uitstaande leensom.

Maar wellicht belangrijker nog in deze situatie: indien de ondernemer gewoon in staat is om te voldoen aan de maandelijkse rente- en aflossingsverplichtingen heeft deze waardedaling geen enkel effect op uw verstrekte financiering. U loopt dan nog steeds nagenoeg geen risico.