Speculeren over de rente levert weinig op

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:
Gerelateerde artikelen

Na de sterke rentestijgingen van de afgelopen twee jaar, lijkt het hoogtepunt voorlopig bereikt. De inflatie is behoorlijk ingetoomd en er wordt door de centrale banken alweer voorzichtig op renteverlagingen gezinspeeld. Dit zou ook kunnen zorgen voor lagere rentes op vastgoedfinancieringen, maar is dat ook werkelijk zo? Zo voorspelbaar is het allemaal niet.  

Hoe rente tot stand komt 

De rentevergoeding is één van de belangrijkste aspecten van een lening, want die bepaalt tenslotte het rendement. Aan de andere kant speelt de betrouwbaarheid van een lening een net zo grote rol; je moet er als investeerder van op aan kunnen dat de rente daadwerkelijk wordt uitgekeerd, en dat het uitgeleende bedrag uiteindelijk in zijn geheel wordt terugbetaald. Betrouwbare leningen keren over het algemeen minder rente uit dan riskantere leningen. Dat is simpelweg een kwestie van vraag en aanbod: als je investeert in een startup met nauwelijks een track record, dan wil je gecompenseerd worden voor de hoge risico’s die je loopt en ontvang je een hogere rente als risicopremie. Als je daarentegen staatsobligaties koopt van de oer-betrouwbare Nederlandse overheid, dan is het risico zeer laag. Je weet zo ongeveer zeker dat rente en aflossing zullen worden betaald, zodat je genoegen neemt met een veel lagere rente. Een gerust gevoel en een goede nachtrust zijn ook wat waard tenslotte!   

Economische en politieke invloed 

De hoogte van de rente is dus afhankelijk van het instrument waarin je belegt, maar niet alleen. Er zijn ook economische en politieke factoren die een rol spelen, en hun invloed is groot. Belangrijk is in dit verband de inflatie. Centrale banken proberen inflatie te bestrijden door rentes te verhogen, waardoor het lenen van geld duurder wordt. Dit remt de economische groei af. Het uitlenen van geld gaat dan juist meer opleveren, waardoor het de geldontwaarding kan compenseren. Ook inflatie heeft natuurlijk oorzaken. Dat zagen we in 2022, toen na corona de economische activiteit opleefde en de vraag plotseling veel sterker toenam dan het aanbod, wat de prijzen sterk verhoogde. Als antwoord verhoogden de centrale banken de rente toen sterk. Vandaag de dag lijkt de economie in wat rustiger vaarwater terecht gekomen en zijn vraag en aanbod meer in evenwicht. De inflatie is sterk gedaald. Tijd voor een renteverlaging dus? Dat is maar helemaal de vraag. De wereld staat geen moment stil en elk moment kan er weer van alles gebeuren dat inflatie en rente zou kunnen opdrijven. Recente beschietingen van vrachtschepen in de Rode Zee, waardoor veel schepen voor een veel langere en duurdere omweg via Afrika kiezen, is er een voorbeeld van. Maar de rente kan ook zomaar verder dalen. Er is kortom geen peil op te trekken, al proberen financiële instellingen dat vaak wel te doen.  

Invloed op vastgoedfinancieringen 

Terug naar de beleggingsinstrumenten. Investeerders die denken over een vastgoedfinanciering bij Briqwise zoeken over het algemeen een betrouwbare investering die een goed rendement oplevert en weinig beslommeringen geeft. Vergeleken met een staatsobligatie is de rente zonder meer hoog te noemen, terwijl het risico toch ook zeer beperkt is. De afgelopen anderhalf jaar is de rente op vastgoedhypotheken flink opgelopen en blijft nu even op gelijk niveau of neemt in gelijke tred met de algemene rente ietsje af. Veel beleggers weten niet of ze de renteontwikkelingen moeten betrekken bij hun keuze voor een vastgoedfinanciering. Ze vragen zich af of het verstandig is om nu een investering aan te gaan of om nog even te wachten bijvoorbeeld.  

Gezien de onvoorspelbaarheid van de rente is het niet zo verstandig om je veel aan te trekken van mogelijke renteontwikkelingen. Niemand weet nogmaals hoe de rentestand zich zal ontwikkelen, daarvoor is de toekomst te onvoorspelbaar. Dat een investering bij Briqwise een relatief hoge en betrouwbare rente oplevert, staat echter vast, ook als die misschien een fractie terugloopt. Dat de rente duidelijk hoger is dan die op een staatsobligatie of spaarrekening komt omdat de rente van een vastgoedfinanciering via de vraag van ondernemers en het aanbod van investeerder tot stand komt. Ondernemers zijn bereid meer te betalen omdat ze denken dat met hun bedrijfsvoering gemakkelijk te kunnen betalen.  

Het reële rendement

Interpreteren en speculeren over de toekomstige rente kan een hoop onrust en stress opleveren. Ook omdat hoe langer je wacht met investeren, hoe meer rendement je feitelijk misloopt. Het is beter om uit te gaan van je eigen financiële doelstellingen, los van wat er in de wereld gebeurt. Beleggingsproducten hebben hun eigen rendements- en risicoprofiel, en op basis daarvan kun je een weloverwogen keuze maken. Bij Briqwise weet je zeker dat je nu zo’n 6% rendement maakt. Dat is misschien iets minder dan kort geleden haalbaar was, maar je moet niet vergeten dat de inflatie flink is teruggelopen. Het reële rendement, dat is rente min de inflatie, zou de komende tijd daarom juist best eens wat hoger kunnen zijn!