Wat is de looptijd van een financiering?

De ondernemer bepaalt in eerste instantie de looptijd van de financiering. Er zijn financieringen verstrekt met looptijden van zes maanden tot twintig jaar.

Hoe werkt gezamenlijk investeren (Clubdeal) precies?

Het is doorgaans mogelijk om een vastgoedfinanciering met meerdere investeerders te verstrekken. Je neemt dan deel in een ‘Clubdeal’. je kunt je inschrijven op een Clubdeal met investeerders die je al kent, maar ook met investeerders die je niet kent.

Ook voor een Clubdeal geldt een minimale investering van € 100.000 per investeerder.

De rechten van investeerders in een clubdeal zijn hetzelfde als de rechten van een investeerder in een 1 op 1 deal.

Wat is het risico van investeren in vastgoed?

De belangrijkste risico’s voor je zijn: a) het niet terugkrijgen van het bedrag dat je hebt uitgeleend en b) het niet ontvangen van de maandelijkse rentetermijnen.

Briqwise beperkt deze risico’s waardoor je op een veilige en verantwoorde manier in vastgoedfinancieringen kunt investeren.

  • Bedrag van de lening: Dit risico wordt beperkt door het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heb je het recht van parate executie wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Van belang is dat de opbrengst van de executie in dat geval hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom is de LTV maximaal 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed door onafhankelijke taxateurs.
  • Maandelijkse termijnen: Dit risico wordt beperkt door de kwaliteit van de ondernemer te beoordelen op basis van track-record en financials. Door het sluiten van een factorovereenkomst garandeert Briqwise als extra bescherming de betaling van de maandelijkse termijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Om risico’s verder te beperken, worden aanvullend indien mogelijk huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand. Ook zal de ondernemer in privé altijd borg staan voor de financiering.

 

 

Wanneer moet het geleende bedrag door de ondernemer terugbetaald zijn?

Aan het einde van de looptijd van de financiering. Doorgaans wordt iedere financiering gedurende de looptijd lineair afgelost tot 50% van de (taxatie)waarde van het vastgoed die bij de totstandkoming van de financiering als uitgangspunt is genomen.

Kan ik als investeerder mijn geld liquide maken?

Je kunt de financiering en de daarbij behorende rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte overdragen aan anderen. Indien je dat wenst kan Briqwise hierbij een rol spelen.

Wat gebeurt er als er de betalingen van de ondernemer niet op tijd plaatsvinden?

Je wordt hierover geïnformeerd. Omdat de maandelijkse termijnen door Briqwise zijn gegarandeerd blijf je deze gewoon ontvangen.

Briqwise zal alle (juridische)stappen nemen die nodig zijn om de maandelijkse termijnen en bijkomende kosten te incasseren. Als de ondernemer in gebreke blijft zal Briqwise het onderpand in het openbaar laten verkopen. Uit de opbrengst worden de kosten, de achterstallige maandelijkse termijnen en de uitstaande leensom vergoed. Als de opbrengst onvoldoende is en er een restschuld overblijft zal ondernemer doorgaans in privé kunnen worden aangesproken voor de restschuld.

Wat is de looptijd van een financiering?

De ondernemer bepaalt in eerste instantie de looptijd van de financiering. Er zijn financieringen verstrekt met looptijden van zes maanden tot twintig jaar.

Hoe komt een vastgoedinvestering tot stand?

Via de website en per mail kun je een optie nemen op een vastgoedfinanciering, of deze claimen.

Je ontvangt dan aanvullende informatie over de ondernemer en het vastgoedobject is dan tijdelijk niet beschikbaar voor anderen. Zo heb je voldoende tijd om te beslissen of je jouw optie wilt omzetten in een claim. Is dat niet het geval, dan komt de financiering van het vastgoed weer beschikbaar voor andere investeerders.

Na een claim ontvang je van ons een acceptatieformulier met gedetailleerde informatie over de financiering. Na ondertekening hiervan wordt er een afspraak gemaakt met de notaris en komt de financiering tot stand.

Hoe weet ik waarin ik kan investeren?

Op de website (aanbod) is het actuele aanbod voor iedereen zichtbaar met algemene informatie over het vastgoed en de financieringen.

Als investeerder ontvang je per mail aanvullende informatie over het vastgoed (taxatierapport, enzovoort) en de ondernemer. Indien je dat wenst is het ook mogelijk om persoonlijk kennis te maken met de ondernemer.

Wat moet ik doen als ik belangstelling heb om te investeren?

Als je interesse hebt kun je dat telefonisch of via de website (aanmeldformulier) laten weten.

Wat kost investeren via Briqwise?

De kosten staan vermeld op de tarievenpagina op de website.

Wat zijn de vereisten voor een zakelijke hypotheek?

De vereisten kunnen variëren, maar ons team zal jou door het gehele proces begeleiden en zorgen dat je aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet.