Terug naar veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als er de betalingen van de ondernemer niet op tijd plaatsvinden?

Het enige dat u hier in eerste instantie van merkt is dat u hierover wordt geïnformeerd. Omdat de maandelijkse termijnen door Briqwise zijn gegarandeerd blijft u deze gewoon ontvangen.

Briqwise zal alle (juridische)stappen nemen die nodig zijn om de maandelijkse termijnen en bijkomende kosten te incasseren. Als de ondernemer in gebreke blijft zal Briqwise het onderpand in het openbaar laten verkopen. In dat geval ontvangt u uit de opbrengst van de executieverkoop uw uitstaande leensom terug. Alle kosten en (juridische) handelingen zijn voor rekening van Briqwise conform de afspraken die gemaakt zijn in de factorovereenkomst.