Terug naar veelgestelde vragen

Wat is het risico van investeren in vastgoed?

De belangrijkste risico’s voor u zijn: a) het niet terugkrijgen van het bedrag dat u heeft uitgeleend en b) het niet ontvangen van de maandelijkse rentetermijnen.

Briqwise beperkt deze risico’s met een aantal waarborgen waardoor wij in staat zijn u een heel veilige en verantwoorde manier te bieden om uw geld te investeren. Natuurlijk kunnen wij een risico nooit 100% uitsluiten, maar we doen er alles aan om hier zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen én te blijven!

  • Bedrag van de lening: Dit risico wordt beperkt door het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heeft u het recht van parate executie wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Van belang is dat de opbrengst van de executie in dat geval hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom streven we naar een LTV van maximaal 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed.
  • Maandelijkse termijnen: Dit risico wordt beperkt door de kwaliteit van de ondernemer te beoordelen op basis van track-record en financials. Door het sluiten van een factorovereenkomst garandeert Briqwise als extra bescherming de betaling van de maandelijkse termijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Om risico’s verder te beperken, worden aanvullend indien mogelijk huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand. Ook zal de ondernemer in privé altijd borg staan voor de financiering.