Wat is een certificaat

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Een papieren document, ook wel fysiek schrift genoemd, waaruit blijkt dat de houder eigenaar is van de aandelen of schuldverplichtingen van een emittent. Het is nodig voor de verrekening en vaak ook voor het innen van inkomsten. Een certificaat kan aan toonder of op naam zijn. Afhankelijk van het land kan een certificaat de naam van de emittent, het specifieke type van het aandeel/de schuld, het serienummer, de rentevoet (indien schuld), de hoeveelheid (aantal aandelen of nominale waarde van de schuld), naam en adres van de aandeelhouder vermelden , uitbetalende instantie en belastinggerelateerde informatie, zoals het land van vestiging van de uiteindelijk gerechtigde. Eventuele coupons worden normaal gesproken aan het certificaat gehecht, maar kunnen ook afzonderlijk worden uitgegeven.