Wat is coupon

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Een klein document gehecht aan een obligatie aan toonder of een aandeelbewijs dat, wanneer het wordt losgemaakt en voorgelegd aan de emittent van een effect of zijn/haar agent(en), de houder het recht geeft om het in de coupon vervatte recht uit te oefenen (rente, dividendbetaling of abonnementsrecht).