Wat is inbeslagnames

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Dit zijn goederen die onderworpen zijn aan een kredietovereenkomst en die door de kredietgever van de klant zijn “teruggenomen” wegens niet-betaling van de overeengekomen betalingen of andere niet-naleving van de kredietovereenkomst. Procedures voor terugneming van goederen worden geregeld door de Kredietovereenkomstenwet en door het gewoonterecht.