Wat is onderpand

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Een onderpand is een onderliggende zekerheid van een lening, welke opeisbaar is door de kredietverstrekker, wanneer de kredietnemer niet aan de verplichtingen van de lening voldoet. Een onderpand wordt ook een waarborg genoemd en kan geld, goederen of rechten omvatten. Een onderpand of waarborg is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Bijvoorbeeld bij een lening is soms sprake van een onderpand: degene die geld leent of aanneemt, geeft een onderpand aan de geldgever. Deze geldgever kan het onderpand opeisen als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet.