Wat is een testament

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Een testament is een schriftelijk instrument met instructies voor hoe het eigendom van de persoon die het testament opmaakt (de “erflater”) bij zijn of haar overlijden zal worden doorgegeven. Het testament moet gewoonlijk worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de erflater woont. Deze wetten vereisen over het algemeen dat het testament wordt ondertekend door de erflater en door ten minste twee getuigen die geen belang hebben bij het onroerend goed dat eronder gaat. De erflater moet in aanwezigheid van de getuigen verklaren dat het instrument zijn of haar wil is. Hij of zij moet ook “competent” zijn (niet krankzinnig, seniel of geestelijk gehandicapt) en niet handelen onder dwang of onder de controlerende invloed van een persoon. Een ondertekende akte die beweert iemands testament te zijn, wordt niet officieel erkend totdat de rechtbank die bevoegd is voor de akte het een geldig testament heeft verklaard na onderzoek van het en de omstandigheden rond de uitvoering ervan.