Vastgoed financieren via Briqwise

Vastgoed financieren met aantrekkelijke rente

Het Briqwise platform brengt investeerders en ondernemers samen. De ondernemer wil graag vastgoed kopen tegen flexibele condities of een financiering afsluiten met vastgoed als onderpand. De investeerder zoekt een veilige en betrouwbare manier om rendement te maken op zijn vermogen.

Briqwise brengt de partijen samen en onderzoekt de mogelijkheden van een match. Is de uitkomst positief, dan zorgen we voor een vlotte en transparante afwikkeling. Zonder tussenkomst van een bank en zonder gedoe.
Stuur mij financieringsmogelijkheden

Financier ambitieuze ondernemers

Aantrekkelijk, veilig en zorgeloos

De ondernemer ontvangt een financiering met aantrekkelijke flexibele voorwaarden en een betaalbare rente. De investeerder is verzekerd van een laag risico en kan uitzien naar een hoog rendement. Beide partijen worden volledig ontzorgd, vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot en met de complete looptijd van de financiering.

Vastgoed financieren vanaf € 100.000,-

Briqwise behandelt financieringsaanvragen vanaf € 100.000,-. Het type vastgoed dat voor financiering in aanmerking komt, kan heel divers zijn. Het varieert van appartementen voor verhuur, kantoren of productiehallen tot recreatiewoningen en schepen. Voorwaarde is dat het te financieren object voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt en in Nederland gevestigd is.

Alleen óf samen investeren (Clubdeal)

Briqwise biedt investeerders de keuze om individueel of samen met anderen te investeren in een vastgoedproject. Op onze Aanbod pagina zie je welke objecten voor gezamenlijke financiering in aanmerking komen. We noemen dat de Clubdeal. De ondernemer heeft in dat geval te maken met één financiering die verstrekt is door meerdere investeerders. Ook hier geldt een minimale investering van € 100.000,- per investeerder.

Briqwise borgt en ontzorgt

De zorgvuldige waardebepaling van het vastgoed, de gezonde loan to value én de screening van de ondernemer vormen de belangrijkste waarborgen onder jouw investering. Maar Briqwise gaat nog een stap verder: wij staan garant voor de betalingen van de maandelijkse termijnen aan de investeerder. Concreet betekent dit dat wij de maandelijkse betalingen van aflossing en rente overnemen, mocht een ondernemer in gebreke blijven. Uiteraard word jij hierover wel direct geïnformeerd.
Lees meer over het lage risico
 

Beleggen in vastgoedfinanciering vraagt om wederzijds vertrouwen

Met stilstaand geld op de bank krijg ik niets. Sterker nog: ik ontving eerder negatieve rente. Beleggen op de beurs kost me veel energie. Eigenlijk heb ik gewoon behoefte aan een meerjarig, goed rendement.
 

Ik wil de ondernemer achter de investering leren kennen

Ik was akkerbouwer, heb destijds het bedrijf van mijn vader overgenomen. Ik was al de vijfde generatie die op de boerderij zat. Naast akkerbouwer ben ik ook echt een ondernemer. Ik wilde het bedrijf laten groeien en dat is gelukt.
 

Een saaie, maar heel constante en veilige vorm van beleggen

Robert Alberts is eigenaar van Plantinum bv, een bedrijf dat exclusieve plantenbakken produceert. Daarnaast investeert hij in vastgoed, verstrekt hij leningen aan ondernemers en particulieren en “belegt hij wat op de beurs”
 

Fijn om andere ondernemers verder te helpen

In mijn ondernemerschap ben ik altijd bezig geweest met uitdagingen en staat de passie voor het product centraal. Als ik investeer in vastgoed voor ondernemers, dan zoek ik een ondernemer die er op dezelfde wijze in zit.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt gezamenlijk investeren (Clubdeal) precies?

Het is doorgaans mogelijk om een vastgoedfinanciering met meerdere investeerders te verstrekken. Je neemt dan deel in een ‘Clubdeal’. je kunt je inschrijven op een Clubdeal met investeerders die je al kent, maar ook met investeerders die je niet kent.

Ook voor een Clubdeal geldt een minimale investering van € 100.000 per investeerder.

De rechten van investeerders in een clubdeal zijn hetzelfde als de rechten van een investeerder in een 1 op 1 deal.

Wat is het risico van investeren in vastgoed?

De belangrijkste risico’s voor je zijn: a) het niet terugkrijgen van het bedrag dat je hebt uitgeleend en b) het niet ontvangen van de maandelijkse rentetermijnen.

Briqwise beperkt deze risico’s waardoor je op een veilige en verantwoorde manier in vastgoedfinancieringen kunt investeren.

  • Bedrag van de lening: Dit risico wordt beperkt door het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Daardoor heb je het recht van parate executie wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Van belang is dat de opbrengst van de executie in dat geval hoger is dan de uitstaande leensom. Daarom is de LTV maximaal 75% en hechten we veel waarde aan de beoordeling van de waarde van het vastgoed door onafhankelijke taxateurs.
  • Maandelijkse termijnen: Dit risico wordt beperkt door de kwaliteit van de ondernemer te beoordelen op basis van track-record en financials. Door het sluiten van een factorovereenkomst garandeert Briqwise als extra bescherming de betaling van de maandelijkse termijnen. Zelfs als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Om risico’s verder te beperken, worden aanvullend indien mogelijk huurpenningen en uitkeringen uit verzekeringspolissen verpand. Ook zal de ondernemer in privé altijd borg staan voor de financiering.

 

 

Wanneer moet het geleende bedrag door de ondernemer terugbetaald zijn?

Aan het einde van de looptijd van de financiering. Doorgaans wordt iedere financiering gedurende de looptijd lineair afgelost tot 50% van de (taxatie)waarde van het vastgoed die bij de totstandkoming van de financiering als uitgangspunt is genomen.

Kan ik als investeerder mijn geld liquide maken?

Je kunt de financiering en de daarbij behorende rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte overdragen aan anderen. Indien je dat wenst kan Briqwise hierbij een rol spelen.

Wat gebeurt er als er de betalingen van de ondernemer niet op tijd plaatsvinden?

Je wordt hierover geïnformeerd. Omdat de maandelijkse termijnen door Briqwise zijn gegarandeerd blijf je deze gewoon ontvangen.

Briqwise zal alle (juridische)stappen nemen die nodig zijn om de maandelijkse termijnen en bijkomende kosten te incasseren. Als de ondernemer in gebreke blijft zal Briqwise het onderpand in het openbaar laten verkopen. Uit de opbrengst worden de kosten, de achterstallige maandelijkse termijnen en de uitstaande leensom vergoed. Als de opbrengst onvoldoende is en er een restschuld overblijft zal ondernemer doorgaans in privé kunnen worden aangesproken voor de restschuld.

Wat is de looptijd van een financiering?

De ondernemer bepaalt in eerste instantie de looptijd van de financiering. Er zijn financieringen verstrekt met looptijden van zes maanden tot twintig jaar.

Hoe komt een vastgoedinvestering tot stand?

Via de website en per mail kun je een optie nemen op een vastgoedfinanciering, of deze claimen.

Je ontvangt dan aanvullende informatie over de ondernemer en het vastgoedobject is dan tijdelijk niet beschikbaar voor anderen. Zo heb je voldoende tijd om te beslissen of je jouw optie wilt omzetten in een claim. Is dat niet het geval, dan komt de financiering van het vastgoed weer beschikbaar voor andere investeerders.

Na een claim ontvang je van ons een acceptatieformulier met gedetailleerde informatie over de financiering. Na ondertekening hiervan wordt er een afspraak gemaakt met de notaris en komt de financiering tot stand.

Hoe weet ik waarin ik kan investeren?

Op de website (aanbod) is het actuele aanbod voor iedereen zichtbaar met algemene informatie over het vastgoed en de financieringen.

Als investeerder ontvang je per mail aanvullende informatie over het vastgoed (taxatierapport, enzovoort) en de ondernemer. Indien je dat wenst is het ook mogelijk om persoonlijk kennis te maken met de ondernemer.

Wat moet ik doen als ik belangstelling heb om te investeren?

Als je interesse hebt kun je dat telefonisch of via de website (aanmeldformulier) laten weten.

Wat kost investeren via Briqwise?

De kosten staan vermeld op de tarievenpagina op de website.

Wat zijn de vereisten voor een zakelijke hypotheek?

De vereisten kunnen variëren, maar ons team zal jou door het gehele proces begeleiden en zorgen dat je aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet.