Wat is (her)financiering

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:

Met “financiering” bedoelt men het feit dat een bepaald kapitaal wordt verstrekt aan een particulier, een onderneming, een overheid … om een uitgave te betalen. … Het is ook mogelijk om die aankopen te financieren met een geldreserve of een lening op afbetaling die overeenstemt met een kredietopening van onbeperkte duur. Bij een herfinanciering van een lening – in de praktijk vaak een hypotheek – betaal je je lening vervroegd terug door het aangaan van een nieuwe lening. Een nieuwe lening wordt meestal aangegaan wanneer de rentevoet voor de nieuwe lening lager ligt dan deze van de eerste lening.