Zakelijk geld lenen voor vastgoed

Table of Contents
Connect met ons
Transparent Facebook Icon
Transparent Linkedin Icon
Blijf op de hoogte van de laatste trends:
Gerelateerde artikelen

Vastgoed is van oudsher een van de grootste en belangrijkste investeringen die een onderneming kan maken. Wat zakelijk geld lenen voor vastgoed betreft voor een fikse vastgoedinvestering, is het essentieel om te weten wat je te wachten staat en om vertrouwd te zijn met de financiële terminologie. Op die manier maak je een geïnformeerde en weloverwogen keuze maken over de actuele noden van je onderneming en hoe je deze gaat invullen.

In dit uitgebreide kennisartikel leer je alles wat je moet weten over zakelijk geld lenen voor vastgoed voor je onderneming. Kom je begrippen tegen die je niet helemaal snapt, dan raden we je aan om gebruik te maken van onze handige begrippenlijst.

Wat is een zakelijke lening?

Een zakelijke lening is een lening die als doel heeft financiering te verlenen voor de bedrijfsvoering van de onderneming.

Een zakelijke lening krijg je in principe in eenmaal integraal op je rekening. Dit bedrag kun je dan in zijn geheel gebruiken. Hierna betaal je het bedrag van de lening plus een rente, maandelijks of jaarlijks af in gelijke termijnen.

Een zakelijke lening verschilt grondig van een zakelijk krediet. Met een zakelijk krediet heb je de mogelijkheid om tot een bepaald plafond geld op te nemen bij de bank wanneer dit nodig is. Je kiest zelf hoeveel geld je opneemt en wanneer je dit doet. Rente betaal je enkel over het opgenomen bedrag van het krediet.

Verschil met persoonlijke lening

Een particuliere of persoonlijke lening is een lening die je afsluit onder je eigen naam en dus niet in naam en voor rekening van een onderneming. In bepaalde gevallen kun je een persoonlijke lening aanwenden voor een zakelijk doel. Denk maar aan een ZZP´er die een persoonlijke lening afsluit voor een wagen die hij of zij deels gebruikt om verplaatsingen te maken naar klanten.

Het is ook mogelijk om een zuiver particuliere lening te sluiten. Dit is een lening met een zuiver privaat doel, dat losstaat van de onderneming. Een voorbeeld hiervan is een lening om de keuken te verbouwen of om op vakantie te gaan met het gezin.

Alternatieve financiering

Een alternatief voor een klassieke zakelijke lening bij de bank is alternatieve financiering, soms ook non-bancaire financiering genoemd. Onder deze term vallen diverse financieringsvormen. Naast zakelijke leningen en een zakelijk krediet kun je ook vastgoedfinanciering, crowdfunding en zelfs factoring verkrijgen met behulp van alternatieve financiering.

Alternatieve financiering voor ondernemingen en organisaties zit de laatste jaren sterk in de lift. In 2020 maakten meer dan 40 000 Nederlandse ondernemers van deze financieringsvorm gebruik. Dit cijfer representeert een stijging van maar liefst 25% ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers worden nog impressionanter op langere termijn. Over de laatste vijf jaar bekeken, is alternatieve financiering jaar op jaar gemiddeld bekeken met wel 50% gegroeid.

De oorzaak van deze imposante groei is te verklaren aan de hand van enkele duidelijke voordelen die deze financieringsvorm biedt ten opzichte van klassieke bancaire leningen en kredieten.

De voordelen van alternatieve financiering voor bedrijven:

 • Op maat – Alternatieve financiering is doorgaans een stuk persoonlijker samengesteld dan een standaard zakelijke lening. Het doel ervan is meestal om een specifieke financieringsbehoefte te vervullen. Voor zo goed als elke behoefte van een ondernemer, kan alternatieve financiering aangevraagd worden.
 • Minder administratie – Alternatieve financiering kenmerkt zich door de lagere administratieve lasten die eraan verbonden zijn. Dankzij het feit dat hier minder papierwerk bij komt kijken, wordt deze soort financiering vaak sneller toegestaan met meer flexibiliteit.
 • Flexibelere relatie – Alternatieve financieringsverstrekkers zijn flexibeler dan de doorsnee bank. De lijnen zijn korter en de relatie is persoonlijker. Er wordt gewerkt met vaste transparante processen. Echter heeft de alternatieve financierder heel wat meer oog voor de specifieke wensen en noden van een onderneming.
 • Voordeliger aflossen – Alternatieve financieringsvormen zijn voor de ondernemer vaak voordeliger qua aflossen in vergelijking met klassieke bancaire leningen, zowel voor wat aflosdruk als de mogelijkheid tot boetevrij aflossen betreft. Dit is des te meer het geval als de onderneming relatief nieuw is en de investering een hoge risicofactor heeft.

Check of dit voor jou is

Hoe werkt een hypotheek voor zakelijk vastgoed?

Vastgoed is een investering waarvoor een onderneming vaak beroep doet op externe financiering. Een zakelijke hypotheek is een van de belangrijkste aspecten van de balans van een onderneming. Daarom kan deze hypotheek best niet onbezonnen afgesloten worden.

Wat is een hypotheek?

De grondbeginselen van een zakelijke en particuliere hypotheek zijn zeer gelijklopend. Een hypotheek, zowel voor ondernemingen als voor particulieren, heeft als doel het aankopen of verbouwen van vastgoed te financieren.

De hypotheek geeft je het nodige bedrag dat enkel voor dit specifieke doel kan worden ingezet. Als vergoeding voor deze financiering gaat de hypotheeknemer rente betalen en het vastgoed in onderpand geven.

Wanneer de hypotheek niet tijdig kan worden afbetaald, dan heeft de hypotheekverstrekker het recht om het pand waarop de hypotheek rust te verkopen. De verkoopsom gaat vervolgens naar de afbetaling van de rest van de hypotheeksom.

Een particuliere vs zakelijke hypotheek

De particuliere en zakelijke hypotheek lijken relatief gelijkaardig aan elkaar. Toch zijn er significante verschillen merkbaar wanneer je de twee hypotheken van naderbij bekijkt.

Eigen inleg – De eigen inbreng is het bedrag van de eigen financiering die jij of je onderneming zelf moet inbrengen op het moment van de koop van het vastgoed. Een zakelijke hypotheek vereist doorgaans een hogere inbreng dan een particuliere hypotheek. Bij een particuliere hypotheek ligt de eigen inbreng gemiddeld rond de 10 tot 20% van de marktwaarde van het vastgoed, terwijl dit in zakelijke context al snel oploopt tot 30%.

De rentelast – In vergelijking met de zakelijke hypotheek heeft de particuliere hypotheek een beduidend lagere rente die moet afgelost worden. De mediane rente voor een particuliere hypotheek ligt om en bij de 1,2%. De hypotheekrente van een zakelijke hypotheek voor een bedrijfspand is doorgaans een stuk hoger, ook als er een hoge eigen inbreng is.

Meer en hogere kostenposten – Naast de aankoopprijs van je bedrijfspand moet je ook rekening houden met andere eenmalige en wederkerige kostenposten. Dit is zowel het geval bij een particuliere als bij een zakelijke hypotheek. Enkele kosten waar ondernemers rekening moeten mee houden zijn: de onroerendezaakbelasting, de overdrachtsbelasting, notariskosten en kosten verbonden met de taxatie van het pand.

De looptijd – De gemiddelde looptijd van een zakelijke hypotheek is korter dan deze van een particuliere hypotheek. De minimale looptijd van de bedrijfshypotheek is 5 jaar, en in de praktijk zijn hypotheken van 10 tot 20 jaar de norm. Particuliere hypotheken hebben meestal een looptijd van 20 tot 25 jaar. Banken zijn er vaak niet happig op om ondernemingen een hypotheek op lange termijn en tegen gunstige voorwaarden toe te staan.

Hypotheek voor bedrijfspand – belangrijke termen

Wanneer je een hypotheek voor een bedrijfspand wil afsluiten, word je hoe dan ook geconfronteerd met financiële termen. Weten wat deze termen betekenen helpt je om met kennis van zaken een beslissing te maken en relevante documenten eenvoudiger te begrijpen.

De leensom

De leensom is de totale som die je moet lenen voor de hypotheek van je bedrijfspand. Let op, de waarde van het pand waarop de hypotheek wordt berekend is altijd lager dan de kosten die gemaakt worden voor de aankoop. Je moet namelijk naast de aankoopprijs ook nog notariskosten, registratiekosten, en andere kosten maken.

Loan To Value

Loan To Value (LTV) is het percentage van de geleende som in verhouding met de waarde van het pand. Als je 80 leent voor vastgoed met een waarde van 100, dan is de Loan To Value 80%. De overige 20% is de eigen inbreng. Het percentage van deze verhouding is een belangrijke factor voor de financierders om het risico van de lening te bepalen. Hoe hoger het LTV-percentage is, hoe risicovoller de lening wordt geacht.

De Loan To Value wordt berekend op de werkelijke waarde van het vastgoed, en niet berekend op de aankoopprijs ervan. Als je vastgoed wil kopen, moet je daarom een taxatierapport voorleggen aan de kredietverstrekker.

Banken hechten veel belang aan de Loan To Value. Projecten met een hoog LTV percentage krijgen daardoor vaak ongunstige voorwaarden of worden simpelweg niet gefinancierd. Het is dus een goed idee om na te gaan wat alternatieve kredietverstrekkers voor jouw onderneming kunnen doen. Vaak zijn deze flexibeler dan bancaire instellingen voor wat betreft de LVT.

Hypotheekrente

De hypotheekrente is de rente die je betaalt op de geleende som van de hypotheek. Deze rente wordt vastgelegd aan de hand van meerdere factoren, waaronder het risico, de termijn van de hypotheek, de financiële gezondheid van de onderneming en het geleende bedrag.

Bij het aangaan van een (hypothecaire) lening kunnen twee soorten rentevoeten onderscheiden worden: de variabele rentevoet en de vaste rentevoet.

Vaste rentevoet

De vaste rentevoet is een rentevoet dat gedurende de gehele termijn of een welbepaalde periode van de lening dezelfde blijft. Dit percentage is onafhankelijk van de evolutie van de langetermijnrente.

De vaste rentevoet wordt gezien als een minder risicovolle keuze. De rentevoet waartegen je vandaag je lening aflost, is exact dezelfde als deze na 5, 10 of zelfs 20 jaar.

Variabele rentevoet

De variabele rentevoet is een rentevoet die na een bepaalde tijd wordt herzien en indien nodig wordt aangepast. De rentevoet waartegen je je lening aflost, kan dalen of stijgen, afhankelijk van de evolutie van de langetermijnrente.

De variabele rentevoet wordt als risicovoller aangemerkt, omdat je vooraf niet weet hoe hoog de rentelast zal zijn en hoeveel je aan het einde van de rit afbetaald zult hebben. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat er een ´cap´ op de rente wordt geplaatst. Deze cap plafonneert de maximale rentevoet, waardoor deze niet boven een bepaald percentage kan stijgen.

De taxatie van zakelijk vastgoed

Een betrouwbare en professionele taxatie van zakelijk vastgoed is essentieel voor de koper om financiering te verkrijgen. De taxatie van zakelijk vastgoed legt de werkelijke waarde vast van het vastgoed en dient als criterium om de Loan To Value te berekenen.

Wat is taxatie van vastgoed?

De taxatie is de waardebepaling van een object, in dit geval vastgoed. Wanneer je een taxatie laat uitvoeren ontvang je daarvan een taxatierapport. Deze taxatie legt de officiële waarde vast van het vastgoed op dat ogenblik. Het taxatierapport van het vastgoed is een belangrijk document dat je moet voorleggen aan de financierders om een lening te verkrijgen voor de aankoop ervan.

Belangrijk om te weten: makelaars kunnen geen officiële taxatie uitvoeren. Vastgoedmakelaars kunnen enkel een waardebepaling doen, die in principe geen wettelijke draagkracht heeft. Enkel een erkende taxateur kan een taxatie uitvoeren.

Check of we jou kunnen helpen

Hoe wordt commercieel vastgoed getaxeerd?

Er zijn verschillende berekeningsmethoden mogelijk om de marktwaarde van commercieel vastgoed te bepalen. Drie elementen zijn doorslaggevend  voor de taxatie van commercieel vastgoed: de inkomstenbenadering, de verkoopsopbrengstenvergelijking en de kostenbenadering.

 1. De inkomstenwaardering

Deze waarderingsmethode gaat uit van de verwachte inkomsten die een object zal genereren. In het geval van commercieel vastgoed is dit doorgaans de geschatte huuropbrengst van het onroerend goed.

 1. De kostenbenadering

De kostenbenadering gaat uit van de omgekeerde gedachte. Deze benadering heeft betrekking op de potentiële kosten, zoals heropbouw- en/of vervangingskosten. De kostenbenadering wordt gebruikt bij commercieel vastgoed dat geen huurinkomsten genereert en waarvan geen of weinig comparatieve transactiegegevens bekend zijn.

 1. De comparatieve benadering

Indien in de buurt vergelijkbaar vastgoed verkocht werd en de marktreferentieprijzen beschikbaar zijn, dan fungeren deze prijzen als referentie bij de taxatie van het commercieel vastgoed. De taxateur houdt tevens rekening met het bouwjaar, de locatie en de oppervlakte van het gebouw. De comparatieve transacties van het verleden gebeurd zijn, worden geïndexeerd. Dit is de meest gebruikte taxatiemethode voor commercieel vastgoed, bij de aanvraag van een zakelijke hypotheek.

Een bedrijfspand kopen voor je onderneming

Een (eerste) bedrijfspand kopen voor je onderneming is een grote stap voor elke ondernemer. In dit hoofdstuk zetten we enkele populaire opties op een rij zodat je zelf eenvoudig de vergelijking kunt maken. Op die manier maak je de beste keuze voor je onderneming.

Bedrijfspand kopen

Wanneer je een bedrijfspand koopt, doe je een investering. Je pand kan namelijk in waarde stijgen. Daarnaast kan het pand ook voor een consistente inkomstenstroom zorgen voor je onderneming als je het (deels) verhuurt.

Om een bedrijfspand te kunnen kopen is eigen inbreng noodzakelijk. Je onderneming moet dus overeen redelijk kapitaal beschikken voor dit soort transactie. Jonge ondernemingen, krijgen worden vaak geconfronteerd met een wantrouwige bank die een hoge inbreng eist en enkel leningen toestaat aan een onaantrekkelijke interestvoet.

Je doet er goed aan om na te gaan of er alternatieve financiering mogelijk voor de aankoop van een bedrijfspand. Dit soort financiering voor je zakelijke hypotheek  draait in veel gevallen een pak voordeliger uit dan de klassieke bancaire financieringsvormen.

Een bedrijfspand kopen voor je onderneming brengt ook administratie met zich mee. In de meeste gevallen vereist deze aankoop een hypothecaire lening en dus ook een officieel taxatierapport.

In de praktijk blijkt het aangaan van een hypothecaire lening de moeite waard te zijn. Wanneer je kijkt naar de verhouding tussen de aflossing van het investeringskrediet en de maandelijkse huur, merk je dat dit soms heel dicht bij elkaar ligt. Dat is zeker het geval wanneer de eigen inbreng bij de aankoop substantieel is.

Bedrijfspand privé kopen en verhuren

Een andere optie is om je bedrijfspand (deels) met privégeld te kopen en vervolgens te verhuren aan je onderneming. Een voordeel hiervan is dat je hiermee bepaalde kostenposten vermijdt, die enkel gelden voor ondernemingen. Daarnaast betaal je de huur rechtstreeks aan jezelf, waardoor je geld onttrekt aan de onderneming ten voordele van je eigen private vermogen.

Een nadeel hiervan is dat je veel kosten fiscaal gezien niet zult kunnen aftrekken. Je zult voor deze kosten moeten instaan met je private vermogen. Als private persoon moet je relatief kapitaalkrachtig zijn om deze kosten en het bijhorende risico zelf te kunnen dragen.

Zakelijke huur bedrijfspand

Een optie waarvoor veel ondernemers kiezen is om een pand te huren in plaats van te kopen. Een pand huren is een handige oplossing voor ondernemingen die niet willen kopen, omdat ze risicoavers zijn of nog niet voldoende kapitaal hebben.

De zakelijke huur van een bedrijfspand is echter niet zonder risico. In veel gevallen ben je voor een lange termijn verbonden aan je huurcontract. Opzegging van het contract, bijvoorbeeld in het geval dat het bedrijfspand niet (meer) past in de bedrijfsstrategie kan duur zijn.

Daarnaast moet huur eerder als kost beschouwd worden dan als investering. Wanneer je een bedrijfspand 15 jaar lang huurt, is er op het einde van de rit niets van dit gebouw jouw eigendom. Dit in tegenstelling tot de situatie waarin je 10 jaar lang een zakelijke hypotheek afbetaalt, waarbij het bedrijfspand uiteindelijk aan jou of je onderneming toebehoort.

Voor ondernemingen die al enig kapitaal hebben en een eigen inbreng kunnen doen, is het dus vaak voordeliger om een zakelijke hypotheek af te sluiten en het pand te kopen.

Huurkoop bedrijfspand

In de praktijk komt ook de huurkoop van een bedrijfspand voor. Bij een huurkoop gaat de koper een bedrijfspand kopen door middel van gespreide betalingen en tegelijk het pand betrekken door huur te betalen. Wanneer de totale koopsom is voldaan, wordt het pand eigendom van de huurkoper.

Het voordeel voor de koper is dat hij of zij zonder eigen inbreng uitzicht heeft op de verwerving van het pand. Toch heeft de huurkoop enkele belangrijke nadelen.

De eigendom van het bedrijfspand gaat pas over wanneer de betalingen van alle termijnen voldaan zijn. Als koper draag je ook een hoge maandelijkse kost: je bent zowel huur als een afbetalingssom verschuldigd. In veel gevallen ben je op het einde van rit, wanneer de eigendom van het bedrijfspand wordt overgedragen, duurder af dan bij een zakelijke hypotheek.

Hoe kan ik bij Briqwise zakelijk vastgoed financieren

Alternatieve financiering is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig. Dat is  voornamelijk te danken aan de duidelijke voordelen die deze financieringsvorm biedt ten opzichte van bancaire leningen.

Flexibelere zakelijke hypotheek dan bij een bank

Bij Briqwise maken wij het voor ondernemers die vastgoed willen financieren zo eenvoudig en betaalbaar mogelijk. Je kan bij Briqwise een heel aantrekkelijke zakelijke hypotheek krijgen voor een eigen bedrijfspand of een beleggingspand. Iets wat bij banken vaak helemaal niet mogelijk is voor bepaalde ondernemingen.

Wij verwezenlijken dit door willige investeerders te koppelen aan ondernemers. De bank komt niet tussen, wat een eigen vastgoed aankomen met je onderneming stuk eenvoudiger maakt voor ondernemers. Zo kunnen ondernemers snel en betaalbaar zakelijk vastgoed financieren bij Briqwise tegen flexibele voorwaarden.

Hoe financier je zakelijk vastgoed bij Briqwise

Stap 1 – Je bezorgt ons de nodige informatie over het commerciële vastgoed dat je wilt financieren met de zakelijke hypotheek. Wij nemen alles grondig door en vragen indien nodig bijkomende toelichting.

Stap 2 – Je ontvangt van ons een voorstel met een competitieve en betaalbare rente tegen gunstige voorwaarden. Onze voorstellen zijn steeds op maat en afgestemd op de bijzondere situatie van de ondernemer en het vastgoed dat je wilt financieren.

Stap 3 – Bij aanvaarding contacteren we ons netwerk van investeerders. Zij zullen dan beslissen om in te stappen tegen deze voorwaarden of niet. Heb je genoeg gewillige investeerders gevonden? Dan heb je de financiering je zakelijke hypotheek verkregen. Bij het aflossen van de hypotheek heb je veel flexibiliteit. Zo kan je de aflossingsdruk afstemmen op de noden van je bedrijf en heb je altijd de mogelijkheid boetevrij af te lossen.

De 5 criteria voor een zakelijke hypotheek bij Briqwise

Bij Briqwise hanteren we 5 criteria bij de beslissing om een zakelijke hypotheek voor commercieel vastgoed te verlenen. Dit Briqwise Value Assessment bepaalt de rente van de financiering.

Het speerpunt van onze waarderingsmethode is het vastgoed. Wij beoordelen je   vastgoed op basis van 3 criteria:

 • Loan To Value van de financiering
 • De locatie van het vastgoed
 • Het gebruik van het vastgoed

Als solide en bewezen ondernemer krijg je bij Briqwise gunstigere voorwaarden. Wij hanteren naast deze drie vastgoedcriteria ook twee beoordelingspunten die betrekking hebben op de ondernemer zelf.

 • Je track record
 • Financiële informatie

Een uitgebreide toelichting van de waarderingsmethode voor zakelijk vastgoed vind je terug op deze pagina: De Briqwise Value Assessment.

Zakelijk lenen voor vastgoed bij Briqwise – De voordelen

 • Snel – Een aanvraag voor een zakelijke hypotheek bij de bank neemt vaak veel tijd in beslag. Als ondernemer wil je snel kunnen handelen en kansen grijpen. Bij Briqwise zetten we er altijd vaart achter!
 • Geen gedoe – We zadelen je niet op met eindeloze formulieren en met vage antwoorden op je vragen. Briqwise maakt de aanvraag van een zakelijke lening eenvoudig en zonder gedoe. Ook zijn onze aflossingsvoorwaarden flexibel en op maat van jouw noden.
 • Betaalbare rente – Bij Briqwise krijgen ondernemers een aantrekkelijke betaalbare rente tegen gunstige voorwaarden voor hun zakelijke hypotheek. Dit geeft een onderneming de ademruimte om te blijven groeien.
 • Boetevrij aflossen – Wil je je zakelijke hypotheek sneller dan voorzien aflossen? Dat is mogelijk! Wij bieden mogelijkheid om je lening te allen tijde volledig boetevrij af te lossen.
 • Vastgoed als belangrijkste criterium – Om de voorwaarden en de rente van je lening te bepalen, nemen we als uitgangspunt het commerciële vastgoed dat je wilt financieren. Zo kun je ook als beginnende ondernemer aantrekkelijke voorwaarden krijgen voor een zakelijke lening wanneer je solide vastgoed wil kopen.

Veelgestelde vragen over zakelijk lenen

Wat is de hypotheekrente bij zakelijk vastgoed?

Er is geen vast bepaalde rente, dus wordt de hoogte van de rente bepaald op individuele basis. De hypotheekrente van zakelijk vastgoed is sterk afhankelijk van het risicoprofiel van de aankoop en de onderneming. Bij Briqwise kunnen ondernemingen al een rentevoet krijgen van slechts 4.5% voor de aankoop van commercieel vastgoed! Wij bepalen deze rente op basis van vijf criteria.

Wat is de overdrachtsbelasting van zakelijk onroerend goed?

Bij de aankoop van een bedrijfspand, betaal je over de waarde van dit pand een overdrachtsbelasting. In de meeste gevallen geldt het tarief van 8% voor de overdracht van een bedrijfspand.

Er is een uitzondering op deze regel. Wanneer je een bedrijfspand koopt, dat je gedeeltelijk als woning gebruikt, dan is het tarief van de overdrachtsbelasting slechts 2%.

Kunnen startende ondernemers een zakelijke hypotheek krijgen?

Voor starters kan het bijzonder moeilijk zijn om een (voordelige) zakelijke hypotheek te krijgen. Vooral banken staan niet te springen om aan startende ondernemingen een zakelijke hypotheek toe te staan. Wanneer zij dit wel doen, is dit vaak onder heel strikte voorwaarden en tegen een hoge rentevoet.

Alternatieve financierders zijn hier soepeler in. Bij Briqwise is het vastgoed de belangrijkste factor om een zakelijke hypotheek te verlenen en  de voorwaarden ervan te bepalen. Zo kunnen  startende ondernemers  financiering krijgen om een eigen bedrijfspand te kopen, tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Heb je nog vragen over dit artikel? Wil je weten wat Briqwise voor jouw onderneming kan betekenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij helpen je graag zo snel mogelijk verder.