Met welk doel kan een financiering aangevraagd worden?

Een financiering van zakelijk vastgoed kan gebruikt worden voor:

  • Aankoop (voor eigen zakelijk gebruik of voor commerciële verhuur)
  • Herfinanciering (als zekerheid om de onderneming te (her)financieren)
  • Nieuwbouw (de financiering wordt in gedeeltes vrijgegeven naar gelang de nieuwbouw vordert).

Wat doet Briqwise?

Briqwise faciliteert een marktplaats waar investeerders en ondernemers samenkomen om zakelijk vastgoed te financieren.
Briqwise verstrekt via haar platform informatie over financieringen aan investeerders. Op basis van deze informatie kiest een investeerder zelf aan welke ondernemer hij een financiering verstrekt. Investeerders krijgen als zekerheid het eerste recht van hypotheek op het vastgoed. Na de totstandkoming van de financiering administreert Briqwise deze en garandeert Briqwise de betaling van de maandelijkse rente en aflossing aan investeerder.

Lees meer over Briqwise op de ‘over ons’ pagina.

Wat betekent het recht van eerste hypotheek?

De financiering komt tot stand tussen ondernemer en investeerder. Investeerder krijgt hierbij het eerste recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. Dit wordt bij de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Als de ondernemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de investeerder het recht om het vastgoed te verkopen. Uit de opbrengst wordt de uitstaande leensom terugbetaald aan de investeerder. De investeerder geeft Briqwise volmacht om alle handelingen met betrekking tot de (openbare) verkoop uit te voeren.

Wat is een marktplaats en kan iedereen terecht op de marktplaats van Briqwise?

Het online platform van Briqwise is een virtuele marktplaats waar vraag naar en aanbod van vastgoedfinancieringen samenkomen.

Briqwise beoordeelt de kwaliteit van ondernemers en van het vastgoed waarvoor financiering gevraagd wordt. Alleen als aan onze normen wordt voldaan kan een financiering op de website worden geplaatst.
Ook de kwaliteit van investeerders wordt getoetst. Alleen investeerders die door Briqwise als klant zijn geaccepteerd krijgen toegang tot gedetailleerde informatie over de financieringen.

Algemene informatie over de aangeboden financieringen is via de website toegankelijk voor iedereen. De minimale investering bedraagt € 100.000,-.

Wat verstaat Briqwise onder de administratie van de financiering?

In de Leningsovereenkomst tussen investeerder en ondernemer wordt afgesproken dat Briqwise de administratie van de financiering uitvoert.

Briqwise incasseert de maandelijkse termijnen bij ondernemer, garandeert de uitbetaling van deze termijnen aan investeerder, verstrekt periodieke overzichten en begeleidt alle eventuele wijzigingen met betrekking tot de financiering.

Wat is zakelijk vastgoed?

Onder zakelijk vastgoed wordt verstaan bedrijfsobjecten (kantoren, bedrijfshallen, winkels, schepen, woningen die bestemd zijn voor de verhuur en niet voor eigen gebruik, enzovoort).

Met welk doel kan een financiering aangevraagd worden?

Een financiering van zakelijk vastgoed kan gebruikt worden voor:

  • Aankoop (voor eigen zakelijk gebruik of voor commerciële verhuur)
  • Herfinanciering (als zekerheid om de onderneming te (her)financieren)
  • Nieuwbouw (de financiering wordt in gedeeltes vrijgegeven naar gelang de nieuwbouw vordert).

Wat zijn de vereisten voor een zakelijke hypotheek?

De vereisten kunnen variëren, maar ons team zal jou door het gehele proces begeleiden en zorgen dat je aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet.